Start med at vælge de spørgsmål og eksempler, du vil medtage i jeres APV skema. Du kan skrive en forklaring til dine kolleger, så spørgsmålene passer bedre med jeres egne forhold.
Du kan også tilføje dine egne eksempler, så I er sikre på at alle forhold bliver overvejet. 

I bunden af skemaet kan du gemme skemaet til PDF eller Word. Skemaet kan også gemmes som en data-fil og hentes ind igen, når du ønsker det. 

Handlingsplanen ligger i forlængelse af APV-skemaet, når du henter det, og kan rettes til i Word.  

 

APV spørgeskema - Fysisk arbejdsmiljø
Kranarbejde

Liste over typiske forhold ved arbejdet og arbejdspladsen, som kan give anledning til arbejdsmiljømæssige påvirkninger, gener eller farer.

Hvad er dit navn?
Hvor arbejder du?
Ønsker du at være anonym? Ja Nej
Fysiske forhold
Medtag spørgsmål
1. Jeg oplever, at der er tilfredsstillende forhold i færdsels- og arbejdsarealer.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Færdsels- og arbejdsarealer og vedligeholdelse er tilfredsstillende i forhold til fx belægning, ryddelighed, fremkommelighed, niveauændringer og pladsforhold.
Medtag
Afspærring af arbejdsområder er udført tilfredsstillende i forhold til fx indhegning, procedure for adgang til det afspærrede område.
Kommentar
Medtag spørgsmål
2. Jeg oplever, at der er tilfredsstillende plads og indretningsforhold til, at jeg kan udføre mit arbejde.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Indretningen af kranførerhus er tilfredsstillende i forhold til fx udsyn, førersædets indstillingsmuligheder, betjeningsgreb, dødmandsknap ved manuel styring, pladsforhold, adgangsforhold.
Medtag
Kranens indretning er tilfredsstillende i forhold til fx dimensionering, opstilling, anhugningsgrej, styring.
Medtag
Indretning af øvrige arbejdspladser er i orden fx område for afsætning af gods, pladsforhold, oversigtsmuligheder, adgangsforhold.
Medtag
Jeg finder, at eftersyn og vedligeholdelse af teknisk hjælpemidler er i orden og passende.
Kommentar
Medtag spørgsmål
3. Indeklimaet og luftkvaliteten er tilfredsstillende.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Jeg oplever sjældent gener som følge af indeklima i kranførerhus eller arbejdsrum fx kulde, varme, træk og skiftende temperaturer.
Medtag
Jeg oplever sjældent gener som følge af luftkvaliteten i kranførerhus og arbejdsrum fx lugt, støv, udluftning, tobaksrøg.
Kommentar
Medtag spørgsmål
4. Arbejdsbelysningen er tilstrækkelig til, at jeg kan udføre mit arbejde.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Jeg har tilstrækkelig belysning af arbejdsområdet og i kranførerhus
Medtag
Jeg oplever ikke gener fra dagslys og blænding.
Kommentar
Medtag spørgsmål
5. Støj opleves ikke generende.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Jeg oplever ikke generende støj i kranførerhus eller i arbejdsrum.
Kommentar
Medtag spørgsmål
6. Velfærdsforanstaltninger opleves som tilfredsstillende.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Jeg har gode og tilstrækkelige omklædningsforhold, spisefaciliteter og toiletforhold.
Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for fysiske forhold?
Skriv dine bemærkninger.
Ergonomi
Medtag spørgsmål
7. De ergonomiske forhold er i orden – arbejdsstillinger, bæring, løft, træk og skub.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Jeg kan indstille mit sæde, så jeg får en god siddestilling.
Medtag
Jeg kan arbejde med varierende arbejdsstillinger og har variation i mit arbejde.
Medtag
Jeg finder forholdene ved manuelle løft acceptable fx vægt, rækkeafstand, arbejdshøjder, arbejdsstillinger, antal, bæring, løft og samlet løftemængde.
Medtag
Skub og træk finder sted under acceptable forhold fx den nødvendige kraft jeg skal anvende, modstand og friktion, pladsforhold, antal igangsætninger og stop.
Medtag
Vibrationer fx ved kørsel og afsætning af gods opleves ikke som et problem.
Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for ergonomi?
Skriv dine bemærkninger.
Kemi/Biologi/Hygiejne
Medtag spørgsmål
8. Der er tilfredsstillende kemiske, biologiske og hygiejne forhold.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Jeg bliver ikke udsat for udstødningsgasser eller andre luftforureninger, fx støv ved af- og pålæsning af gods.
Medtag
Jeg bliver ikke udsat for kemikalier ved kontakt eller indånding fx i forbindelse med af- og pålæsning, rengøring, vedligeholdelse.
Medtag
Jeg oplever ikke problemer med farligt gods fx mærkning, sikkerhedsforanstaltninger, uddannelse, samløft/samlæsning.
Medtag
Vi har arbejdspladsbrugsanvisninger APB for kemiske produkter.
Medtag
Rengøringen er tilfredsstillende fx i kranførerhus og arbejdsrum.
Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for kemi/biologi/hygiejne?
Skriv dine bemærkninger.
Ulykkesfare
Medtag spørgsmål
9. Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på forebyggelse af risiko for ulykker.
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Jeg oplever, der er tilstrækkelig opmærksomhed med afspærring, skiltning, advarselsbeklædning og i forhold til ”lugemand”.
Medtag
Jeg oplever ikke, at der er risiko for at blive påkørt eller ramt af kran.
Medtag
Jeg oplever ikke, at der er risiko for, at blive ramt af eller klemt af gods.
Medtag
Jeg oplever, at der er tilstrækkelig forebyggelse til, at undgå risiko for at kran vælter eller uheld med anhugningsgrej opstår, fx at kæder/tove springer.
Medtag
Der er tilstrækkelig fokus på at undgå risiko for at træde forkert/falde, fx på trapper, på grund af ujævnt eller glat underlag, ved ind- og udstigning af kranførerhus eller fra højder.
Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for ulykkesfare?
Skriv dine bemærkninger.
Øvrige arbejdsmiljøforhold
Medtag spørgsmål
10. Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på øvrige arbejdsmiljøforhold
I orden
Problem
Irrelevant

Forklarende eksempler:

Medtag
Jeg finder tilrettelæggelsen af arbejdet tilfredsstillende.
Medtag
Jeg har modtaget den nødvendige instruktion og oplæring til at kunne udføre mit arbejde.
Medtag
Jeg har den nødvendige lovpligtige uddannelse fx kranførercertifikat.
Medtag
Jeg oplever, at arbejdstøj, sikkerhedsbeklædning og værnemidler er tilstrækkelige og i orden.
Medtag
Jeg oplever, at advarselstavler, brandslukkere, førstehjælpskasser er synlige, tilstrækkelige og i orden.
Kommentar
Har du i øvrigt gode ideer til forbedring af det fysiske arbejdsmiljø?
Skriv dine bemærkninger.
 
APV handlingsplan - Fysisk arbejdsmiljø
Kranarbejde
Fysiske forhold
Jeg oplever, at der er tilfredsstillende forhold i færdsels- og arbejdsarealer.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Jeg oplever, at der er tilfredsstillende plads og indretningsforhold til, at jeg kan udføre mit arbejde.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Indeklimaet og luftkvaliteten er tilfredsstillende.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Arbejdsbelysningen er tilstrækkelig til, at jeg kan udføre mit arbejde.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Støj opleves ikke generende.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Velfærdsforanstaltninger opleves som tilfredsstillende.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Ergonomi
De ergonomiske forhold er i orden – arbejdsstillinger, bæring, løft, træk og skub.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Kemi/Biologi/Hygiejne
Der er tilfredsstillende kemiske, biologiske og hygiejne forhold.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Ulykkesfare
Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på forebyggelse af risiko for ulykker.
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Øvrige arbejdsmiljøforhold
Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på øvrige arbejdsmiljøforhold
Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Det kan være en god idé, at downloade dit skema som en datafil, som du så kan indlæse igen senere. På den måde kan du tilføje ekstra emner på APV skemaet og handlingsplanen, hvis de kommer via dine kollegers besvarelser.