Start med at vælge de spørgsmål og eksempler, du vil medtage i jeres APV skema. Du kan skrive en forklaring til dine kolleger, så spørgsmålene passer bedre med jeres egne forhold.
Du kan også tilføje dine egne eksempler, så I er sikre på at alle forhold bliver overvejet. 

I bunden af skemaet kan du gemme skemaet til PDF eller Word. Skemaet kan også gemmes som en data-fil og hentes ind igen, når du ønsker det. 

Handlingsplanen ligger i forlængelse af APV-skemaet, når du henter det, og kan rettes til i Word.  

 

Kontor Psykisk arbejdsmiljø

Liste over typiske forhold ved arbejdet og arbejdspladsen, som kan give anledning til arbejdsmiljømæssige påvirkninger, gener eller farer.

Hvad er dit navn?
Hvor arbejder du?
Ønsker du at være anonym? Ja Nej
Psykisk arbejdsmiljø generelt
Medtag spørgsmål
1.

Jeg oplever, at vi har et godt og udviklende psykisk arbejdsmiljø.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg har indflydelse på eget arbejde.

Medtag tjekpunkt

Jeg har en passende arbejdsmængde og tidpres.

Medtag tjekpunkt

Jeg har tilstrækkelige krav i arbejdet fx opmærksomhed, afveksling, udfordringer.

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for psykisk arbejdsmiljø generelt?
Skriv dine bemærkninger.
Arbejdstider
Medtag spørgsmål
2.

Jeg oplever, at min arbejdstid fungerer godt i forhold til min døgnrytme.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Arbejdstidens længde og placering påvirker ikke i urimelig grad mine spise- og sovevaner.

Medtag tjekpunkt

Ændringer i mødetider gives i tilstrækkelig tid, så mine øvrige planer kan ændres i god tid.

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for arbejdstider?
Skriv dine bemærkninger.
Ledelse, samarbejde, kommunikation og respekt
Medtag spørgsmål
3.

Jeg oplever, at dialogen med nærmeste leder vedr. anekendelse, muligheder for udvikling, hjælp og støtte, er god.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Min nærmeste leder anerkender vel udført arbejde.

Medtag tjekpunkt

Min nærmeste leder er god til at give mulighed for udvikling/efteruddannelse.

Medtag tjekpunkt

Min nærmeste leder er god til at give hjælp og støtte.

Medtag tjekpunkt

Jeg har et godt samarbejde med min nærmeste leder.

Medtag tjekpunkt

Jeg får passende information

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for ledelse, samarbejde, kommunikation og respekt?
Skriv dine bemærkninger.
Samarbejde med kolleger
Medtag spørgsmål
4.

Jeg oplever, at støtte og feedback fra kolleger godt fungerer godt.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Samarbejdet med mine kolleger er godt.

Medtag tjekpunkt

Mine kolleger er gode til at give hjælp og støtte.

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for samarbejde med kolleger?
Skriv dine bemærkninger.
Alenearbejde, risiko for vold og trusler, mobning, krænkelser og lignende
Medtag spørgsmål
5.

Jeg føler mig tryg ved de sikkerhedsprocedurer, som vi anvender i virksomheden.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg oplever, at vi har tilstrækkelige aftaler ved alenearbejde fx mulighed for at tilkalde hjælp, være i kontakt med andre.

Medtag tjekpunkt

Jeg er tryg ved vores information og instruktioner til at undgå vold, trusler, mobning, krænkelser og lignende.

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for alenearbejde, risiko for vold og trusler, mobning, krænkelser og lignende?
Skriv dine bemærkninger.
Rummelighed, plads til forskellighed
Medtag spørgsmål
6.

Jeg er tryg ved, at min arbejdsplads er rummelig og giver plads til forskellighed.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg oplever, at min arbejdsplads giver plads til forskelligheder fx køn, alder, etnisk baggrund, arbejdsevne og ydeevne.

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for rummelighed, plads til forskellighed?
Skriv dine bemærkninger.
Øvrige arbejdsmiljøforhold
Medtag spørgsmål
7.

Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på øvrige arbejdsmiljøforhold

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg finder tilrettelæggelsen af arbejdet tilfredsstillende.

Medtag tjekpunkt

Jeg har modtaget den nødvendige instruktion og oplæring til at kunne udføre mit arbejde.

Kommentar
Har du i øvrigt gode ideer til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø?
Skriv dine bemærkninger.

Tjekliste

Handlingsplan

Datafil

APV handlingsplan - Psykisk arbejdsmiljø
Psykisk arbejdsmiljø generelt

Jeg oplever, at vi har et godt og udviklende psykisk arbejdsmiljø.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Arbejdstider

Jeg oplever, at min arbejdstid fungerer godt i forhold til min døgnrytme.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Ledelse, samarbejde, kommunikation og respekt

Jeg oplever, at dialogen med nærmeste leder vedr. anekendelse, muligheder for udvikling, hjælp og støtte, er god.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Samarbejde med kolleger

Jeg oplever, at støtte og feedback fra kolleger godt fungerer godt.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Alenearbejde, risiko for vold og trusler, mobning, krænkelser og lignende

Jeg føler mig tryg ved de sikkerhedsprocedurer, som vi anvender i virksomheden.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Rummelighed, plads til forskellighed

Jeg er tryg ved, at min arbejdsplads er rummelig og giver plads til forskellighed.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Øvrige arbejdsmiljøforhold

Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på øvrige arbejdsmiljøforhold

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Det kan være en god idé, at downloade dit skema som en datafil, som du så kan indlæse igen senere. På den måde kan du tilføje ekstra emner på APV skemaet og handlingsplanen, hvis de kommer via dine kollegers besvarelser.