Start med at vælge de spørgsmål og eksempler, du vil medtage i jeres APV skema. Du kan skrive en forklaring til dine kolleger, så spørgsmålene passer bedre med jeres egne forhold.
Du kan også tilføje dine egne eksempler, så I er sikre på at alle forhold bliver overvejet. 

I bunden af skemaet kan du gemme skemaet til PDF eller Word. Skemaet kan også gemmes som en data-fil og hentes ind igen, når du ønsker det. 

Handlingsplanen ligger i forlængelse af APV-skemaet, når du henter det, og kan rettes til i Word.  

 

Kontor Fysisk arbejdsmiljø

Liste over typiske forhold ved arbejdet og arbejdspladsen, som kan give anledning til arbejdsmiljømæssige påvirkninger, gener eller farer.

Hvad er dit navn?
Hvor arbejder du?
Ønsker du at være anonym? Ja Nej
Fysiske forhold
Medtag spørgsmål
1.

Jeg oplever, at der er tilfredsstillende plads og indretningsforhold til, at jeg kan udføre mit arbejde.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Indretningen og pladsforholdene i arbejdslokalet er tilfredsstillende fx antal arbejdspladser og deres placering.

Medtag tjekpunkt

Jeg er tilfreds med indretningen af arbejdspladsen fx pladsforhold, stol, bord, skærm, tastatur, mus m.v.

Medtag tjekpunkt

Jeg har mulighed for at indstille stol, bord, skærm, tastatur og mus fx i forhold til arbejdshøjder, rækkeafstande, synsafstande, pladsforhold.

Kommentar
Medtag spørgsmål
2.

Indeklimaet og luftkvaliteten er tilfredsstillende.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg oplever sjældent gener som følge af indeklimaet på kontoret og i andre lokaler fx kulde, varme, træk og skiftende temperaturer.

Medtag tjekpunkt

Jeg oplever sjældent gener som følge af luftkvaliteten på kontoret og i andre lokaler fx mangelfuld udluftning, lugt, støv, tobaksrøg.

Medtag tjekpunkt

Jeg oplever ikke gener som følge af fugt.

Medtag tjekpunkt

Jeg finder, at eftersyn og vedligeholdelse af teknisk hjælpemidler er i orden og passende.

Kommentar
Medtag spørgsmål
3.

Arbejdsbelysningen er tilstrækkelig til, at jeg kan udføre mit arbejde.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg har tilstrækkelig arbejdslys fx lys ved min arbejdsplads, rumbelysning.

Medtag tjekpunkt

Jeg oplever ikke gener fra dagslys eller belysning fx blænding, reflekser.

Kommentar
Medtag spørgsmål
4.

Støj opleves ikke som et problem.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg oplever ikke generende støj på kontoret eller i andre lokaler.

Kommentar
Medtag spørgsmål
5.

Rengøring og ryddelighed opleves som tilfredsstillende.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg er tilfreds med rengøring og ryddelighed på kontoret og i andre lokaler.

Kommentar
Medtag spørgsmål
6.

Statisk elekticitet er ikke et problem

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg oplever ikke generende statisk elektricitet på kontoret eller i andre lokaler.

Kommentar
Medtag spørgsmål
7.

Velfærdsforanstaltninger opleves som tilfredsstillende.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg har gode og tilstrækkelige spisefaciliteter og toiletforhold.

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for fysiske forhold?
Skriv dine bemærkninger.
Ergonomi
Medtag spørgsmål
8.

De ergonomiske forhold er i orden – arbejdsstillinger og mulighed for variation.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg kan arbejde i gode arbejdsstillinger fx gode arbejdsstillinger ved brug af tastatur, mus, skærm, headset/telefon.

Medtag tjekpunkt

Jeg har mulighed for varierede arbejdsstillinger og variation i arbejdet fx skiftende siddestillinger, skifte mellem at sidde og stå, skifte mellem forskellige opgaver.

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for ergonomi?
Skriv dine bemærkninger.
Kemi/Biologi/Hygiejne
Medtag spørgsmål
9.

Der er tilfredsstillende kemiske, biologiske og hygiejne forhold.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg bliver ikke udsat for kemikalier ved kontakt eller indånding fx i forbindelse med rengøring.

Medtag tjekpunkt

Vi har arbejdspladsbrugsanvisninger APB for kemiske produkter.

Medtag tjekpunkt

Rengøringen er tilfredsstillende i arbejdsrum.

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for kemi/biologi/hygiejne?
Skriv dine bemærkninger.
Ulykkesfare
Medtag spørgsmål
10.

Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på forebyggelse af risiko for ulykker.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg oplever, at der er tilstrækkelig opmærksomhed på risiko for ulykker fx at træde forkert/falde på grund af ujævnt eller glat underlag, løse ledninger, rod og uorden.

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for ulykkesfare?
Skriv dine bemærkninger.
Øvrige arbejdsmiljøforhold
Medtag spørgsmål
11.

Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på øvrige arbejdsmiljøforhold

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg finder tilrettelæggelsen af arbejdet tilfredsstillende.

Medtag tjekpunkt

Jeg har modtaget den nødvendige instruktion og oplæring til at kunne udføre mit arbejde.

Kommentar
Har du i øvrigt gode ideer til forbedring af det fysiske arbejdsmiljø?
Skriv dine bemærkninger.

Tjekliste

Handlingsplan

Datafil

APV handlingsplan - Fysisk arbejdsmiljø
Fysiske forhold

Jeg oplever, at der er tilfredsstillende plads og indretningsforhold til, at jeg kan udføre mit arbejde.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Indeklimaet og luftkvaliteten er tilfredsstillende.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Arbejdsbelysningen er tilstrækkelig til, at jeg kan udføre mit arbejde.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Støj opleves ikke som et problem.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Rengøring og ryddelighed opleves som tilfredsstillende.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Statisk elekticitet er ikke et problem

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Velfærdsforanstaltninger opleves som tilfredsstillende.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Ergonomi

De ergonomiske forhold er i orden – arbejdsstillinger og mulighed for variation.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Kemi/Biologi/Hygiejne

Der er tilfredsstillende kemiske, biologiske og hygiejne forhold.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Ulykkesfare

Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på forebyggelse af risiko for ulykker.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Øvrige arbejdsmiljøforhold

Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på øvrige arbejdsmiljøforhold

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Det kan være en god idé, at downloade dit skema som en datafil, som du så kan indlæse igen senere. På den måde kan du tilføje ekstra emner på APV skemaet og handlingsplanen, hvis de kommer via dine kollegers besvarelser.