Start med at vælge de spørgsmål og eksempler, du vil medtage i jeres APV skema. Du kan skrive en forklaring til dine kolleger, så spørgsmålene passer bedre med jeres egne forhold.
Du kan også tilføje dine egne eksempler, så I er sikre på at alle forhold bliver overvejet. 

I bunden af skemaet kan du gemme skemaet til PDF eller Word. Skemaet kan også gemmes som en data-fil og hentes ind igen, når du ønsker det. 

Handlingsplanen ligger i forlængelse af APV-skemaet, når du henter det, og kan rettes til i Word.  

 

Dagrenovation Fysisk arbejdsmiljø

Liste over typiske forhold ved arbejdet og arbejdspladsen, som kan give anledning til arbejdsmiljømæssige påvirkninger, gener eller farer.

Hvad er dit navn?
Hvor arbejder du?
Ønsker du at være anonym? Ja Nej
Fysiske forhold
Medtag spørgsmål
1.

Jeg oplever, at der er tilfredsstillende og sikre forhold i færdsels- og arbejdsarealer.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Færdsels- og arbejdsarealer er tilfredsstillende i forhold til fx belægning, ryddelighed, fremkommelighed, niveauændringer og pladsforhold.

Medtag tjekpunkt

Indretningen af afhentningssteder er tilfredsstillende i forhold til fx type af materiel der anvendes, placering, underlag, pladsforhold, adgangs- og transportvej.

Kommentar
Medtag spørgsmål
2.

Jeg oplever, at vognens drift og vedligeholdelse er tilfredsstillende.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg er tryg ved at lovpligtige eftersyn overholdes og vedligeholdelse af vogn er passende og i orden.

Medtag tjekpunkt

Jeg finder, at eftersyn og vedligeholdelse af teknisk hjælpemidler er i orden og passende.

Kommentar
Medtag spørgsmål
3.

Jeg oplever, at der er tilfredsstillende plads og indretningsforhold til at jeg kan udføre mit arbejde.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Indretningen af vognens førerkabine er tilfredsstillende i forhold til fx udsyn, førersædets indstillingsmuligheder, placering og funktion af rat, pedaler, spejle, instrumentering, betjeningsgreb, kontakter, ind- og udstigningsforhold, pladsforhold.

Medtag tjekpunkt

Indretning af arbejdspladser bag på vognen og andre arbejdspladser er tilfredsstillende i forhold til fx rækkeafstande, arbejdshøjder, pladsforhold.

Medtag tjekpunkt

Indretning af tekniske hjælpemidler er tilfredsstillende fx løfte- og transportredskaber.

Kommentar
Medtag spørgsmål
4.

Indeklimaet og luftkvaliteten er tilfredsstillende.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg oplever sjældent gener som følge af indeklima i førerkabiner og arbejdsrum fx kulde, varme, træk og skiftende temperaturer.

Medtag tjekpunkt

Jeg oplever sjældent gener som følge af luftkvaliteten i førerkabine og arbejdsrum fx lugt, støv, udluftning, tobaksrøg.

Kommentar
Medtag spørgsmål
5.

Arbejdsbelysningen er tilstrækkelig for at jeg kan udføre mit arbejde.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg har tilstrækkelig arbejdsbelysning fx ved bil, transportvej, rumbelysning.

Medtag tjekpunkt

Jeg oplever ikke gener fra dagslys og blænding.

Kommentar
Medtag spørgsmål
6.

Støj opleves ikke generende.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg oplever ikke generende støj i førerkabine, i arbejdsområde bag på vognen eller i arbejdsrum.

Kommentar
Medtag spørgsmål
7.

Velfærdsforanstaltninger opleves som tilfredsstillende.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg har gode og tilstrækkelige omklædningsforhold og spisefaciliteter.

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for fysiske forhold?
Skriv dine bemærkninger.
Ergonomi
Medtag spørgsmål
8.

De ergonomiske forhold er i orden – arbejdsstillinger, bæring, løft, træk og skub.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg har mulighed for, at ændre arbejdsstillinger i forbindelse kørsel og håndtering af affald.

Medtag tjekpunkt

Jeg har mulighed for varierende arbejdsstillinger og variation i arbejdet fx ved at der skiftes mellem kørende arbejdsstilling og opgaver med at afhente affald og arbejde bag vognen.

Medtag tjekpunkt

Jeg har gode løfteforhold fx acceptable vægt, rækkeafstand tæt ved kroppen, god arbejdshøjde, arbejdsstillinger uden vrid i ryggen, et acceptabelt antal løft og samlet daglig løftemængde.

Medtag tjekpunkt

Jeg oplever ikke problemer som følge af bæring af byrder.

Medtag tjekpunkt

Skub og træk finder sted under acceptable forhold fx i forhold til den nødvendige kraft jeg skal bruge, belægning i arbejdsområdet, niveauændringer, pladsforhold, arbejdsstillinger, antal igangsætninger, stop og vendinger.

Medtag tjekpunkt

Jeg oplever sjældent gener som følge af vibrationer fra køretøjer fx på grund af vejbump og færdselsvejens vedligeholdelse.

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for ergonomi?
Skriv dine bemærkninger.
Kemi/Biologi/Hygiejne
Medtag spørgsmål
9.

Der er tilfredsstillende kemiske, biologiske og hygiejne forhold.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg bliver ikke udsat for udstødningsgasser eller andre luftforureninger, fx støv, mikroorganismer og anden luftforurening fra affald.

Medtag tjekpunkt

Jeg bliver ikke udsat for kemikalier ved kontakt eller indånding ved løsning af mine arbejdsopgaver fx ved rengøring og vedligeholdelse.

Medtag tjekpunkt

Jeg oplever sjældent gener som følge af udsættelse for mikroorganismer/ smittefare fx ved håndtering af affald, sprøjt og ved personlig hygiejne.

Medtag tjekpunkt

Jeg føler mig informeret og instrueret i særlige forhold om personlig hygiejne i forbindelse med håndtering af affald.

Medtag tjekpunkt

Vi har arbejdspladsbrugsanvisninger APB for kemiske produkter.

Medtag tjekpunkt

Rengøringen er tilfredsstillende fx i førerkabine og arbejdsrum.

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for kemi/biologi/hygiejne?
Skriv dine bemærkninger.
Ulykkesfare
Medtag spørgsmål
10.

Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på forebyggelse af risiko for ulykker.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg oplever, at der er tilstrækkelig opmærksomhed på risiko ved kørsel og anden færdsel på veje fx advarselsbeklædning.

Medtag tjekpunkt

Maskiner og tekniske hjælpemidler er forsvarligt indrettede og sikre i brug fx afskærmninger, drift, funktion, vedligeholdelse og brug.

Medtag tjekpunkt

Jeg oplever sjældent risiko for at træde forkert/falde, fx ved ind- og udstigning af førerkabine, på grund af ujævnt eller glat underlag, eller fra højder.

Medtag tjekpunkt

Jeg oplever, at der er tilstrækkelig opmærksomhed på risiko for påkørsel og klemning fx af køretøjer, lifte.

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for ulykkesfare?
Skriv dine bemærkninger.
Øvrige arbejdsmiljøforhold
Medtag spørgsmål
11.

Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på øvrige arbejdsmiljøforhold

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg finder tilrettelæggelsen af arbejdet tilfredsstillende.

Medtag tjekpunkt

Jeg har modtaget den nødvendige instruktion og oplæring til at kunne udføre mit arbejde.

Medtag tjekpunkt

Jeg oplever, at arbejdstøj, sikkerhedsbeklædning og værnemidler er tilstrækkelige og i orden.

Medtag tjekpunkt

Jeg oplever, at advarselstavler, brandslukkere, førstehjælpskasser er synlige, tilstrækkelige og i orden.

Kommentar
Har du i øvrigt gode ideer til forbedring af det fysiske arbejdsmiljø?
Skriv dine bemærkninger.

Tjekliste

Handlingsplan

Datafil

APV handlingsplan - Fysisk arbejdsmiljø
Fysiske forhold

Jeg oplever, at der er tilfredsstillende og sikre forhold i færdsels- og arbejdsarealer.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Jeg oplever, at vognens drift og vedligeholdelse er tilfredsstillende.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Jeg oplever, at der er tilfredsstillende plads og indretningsforhold til at jeg kan udføre mit arbejde.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Indeklimaet og luftkvaliteten er tilfredsstillende.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Arbejdsbelysningen er tilstrækkelig for at jeg kan udføre mit arbejde.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Støj opleves ikke generende.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Velfærdsforanstaltninger opleves som tilfredsstillende.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Ergonomi

De ergonomiske forhold er i orden – arbejdsstillinger, bæring, løft, træk og skub.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Kemi/Biologi/Hygiejne

Der er tilfredsstillende kemiske, biologiske og hygiejne forhold.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Ulykkesfare

Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på forebyggelse af risiko for ulykker.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Øvrige arbejdsmiljøforhold

Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på øvrige arbejdsmiljøforhold

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Det kan være en god idé, at downloade dit skema som en datafil, som du så kan indlæse igen senere. På den måde kan du tilføje ekstra emner på APV skemaet og handlingsplanen, hvis de kommer via dine kollegers besvarelser.