Start med at vælge de spørgsmål og eksempler, du vil medtage i jeres APV skema. Du kan skrive en forklaring til dine kolleger, så spørgsmålene passer bedre med jeres egne forhold.
Du kan også tilføje dine egne eksempler, så I er sikre på at alle forhold bliver overvejet. 

I bunden af skemaet kan du gemme skemaet til PDF eller Word. Skemaet kan også gemmes som en data-fil og hentes ind igen, når du ønsker det. 

Handlingsplanen ligger i forlængelse af APV-skemaet, når du henter det, og kan rettes til i Word.  

 

Piloter i Rotor Wing Cockpit Fysisk arbejdsmiljø

Liste over typiske forhold ved arbejdet og arbejdspladsen, som kan give anledning til arbejdsmiljømæssige påvirkninger, gener eller farer.

Hvad er dit navn?
Hvor arbejder du?
Ønsker du at være anonym? Ja Nej
Fysiske forhold
Medtag spørgsmål
1.

Cockpittet er hensigtsmæssigt udnyttet

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Der er OK med plads til bibliotek/manualkasse

Medtag tjekpunkt

Indretningen ert tilpasset, så den tager højde for den øgede brug af teknologi eks. I-pads, EFB. mv.

Medtag tjekpunkt

Jeg synes, der er passende retningslinjer for oprydning efter endt flyvning.

Kommentar
Medtag spørgsmål
2.

Indeklimaet er tilfredsstillende.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg oplever ikke gener i cockpittet som følge af høje/lave temperaturer, ringe luftkvalitet eller dårlig belysning og reflekser

Kommentar
Medtag spørgsmål
3.

Støj opleves ikke generende.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg oplever ikke generende støj ved preflight rutiner, take off, under cruise, under hovering eller ved landing

Medtag tjekpunkt

Jeg har adgang til og benytter egnede høreværn og dæmpende headset

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for fysiske forhold?
Skriv dine bemærkninger.
Ergonomi
Medtag spørgsmål
4.

Jeg kan oprette en god siddestilling under hele flyvningen

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg har styr på optimal indstilling af cockpitstolen.

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for ergonomi?
Skriv dine bemærkninger.
Vibrationer
Medtag spørgsmål
5.

Jeg oplever ikke problemer med vibrationer

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Track and balance bliver udført med passende intervaller

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for vibrationer?
Skriv dine bemærkninger.
Hygiejne
Medtag spørgsmål
6.

Der er styr på hygiejneforholdene ombord

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Rengøringen er tilfredsstillende både i cockpit og kabine

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for hygiejne?
Skriv dine bemærkninger.
Ulykkesfare
Medtag spørgsmål
7.

Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på forebyggelse af ulykker.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg oplever, at der er tilstrækkelig opmærksomhed på risiko for ulykker ved:

- uventede bevægelser i helikopteren som følge af turbulens eller hård landing

- at træde forkert/falde fx på grund af ujævnt eller glat underlag og ved niveauforskelle som fx. trin og ramper mv.

Kommentar
Medtag spørgsmål
8.

Sikkerhedsudstyr og øvrige hjælpemidler er i orden

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Sikkerhedsudstyr i form af immersion suits, redningsveste PLB mv.er velfungerende.

Medtag tjekpunkt

Øvrige hjælpemidler i form af Innerliners, headset mv. er velfungerende

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for ulykkesfare?
Skriv dine bemærkninger.
Øvrige arbejdsmiljøforhold
Medtag spørgsmål
9.

Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på øvrige arbejdsmiljøforhold

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg har modtaget den nødvendige uddannelse og oplæring til at udføre mit arbejde.

Medtag tjekpunkt

Jeg oplever, at arbejdstøj, sikkerhedsudstyr og værnemidler er tilstrækkelige og i orden.

Medtag tjekpunkt

Jeg har fået den nødvendige instruktion i brug af headset

Medtag tjekpunkt

Jeg er instrueret i gode arbejdsteknikker og hensigtsmæssige arbejdsstillinger

Kommentar
Har du i øvrigt gode ideer til forbedring af det fysiske arbejdsmiljø?
Skriv dine bemærkninger.

Tjekliste

Handlingsplan

Datafil

APV handlingsplan - Fysisk arbejdsmiljø
Fysiske forhold

Cockpittet er hensigtsmæssigt udnyttet

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Indeklimaet er tilfredsstillende.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Støj opleves ikke generende.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Ergonomi

Jeg kan oprette en god siddestilling under hele flyvningen

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Vibrationer

Jeg oplever ikke problemer med vibrationer

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Hygiejne

Der er styr på hygiejneforholdene ombord

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Ulykkesfare

Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på forebyggelse af ulykker.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Sikkerhedsudstyr og øvrige hjælpemidler er i orden

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Øvrige arbejdsmiljøforhold

Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på øvrige arbejdsmiljøforhold

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Det kan være en god idé, at downloade dit skema som en datafil, som du så kan indlæse igen senere. På den måde kan du tilføje ekstra emner på APV skemaet og handlingsplanen, hvis de kommer via dine kollegers besvarelser.