Start med at vælge de spørgsmål og eksempler, du vil medtage i jeres APV skema. Du kan skrive en forklaring til dine kolleger, så spørgsmålene passer bedre med jeres egne forhold.
Du kan også tilføje dine egne eksempler, så I er sikre på at alle forhold bliver overvejet. 

I bunden af skemaet kan du gemme skemaet til PDF eller Word. Skemaet kan også gemmes som en data-fil og hentes ind igen, når du ønsker det. 

Handlingsplanen ligger i forlængelse af APV-skemaet, når du henter det, og kan rettes til i Word.  

 

Piloter i Fixed Wing Cockpit Fysisk arbejdsmiljø

Liste over typiske forhold ved arbejdet og arbejdspladsen, som kan give anledning til arbejdsmiljømæssige påvirkninger, gener eller farer.

Hvad er dit navn?
Hvor arbejder du?
Ønsker du at være anonym? Ja Nej
Fysiske forhold
Medtag spørgsmål
1.

Jeg oplever, at der er tilstrækkeligt med plads i cockpittet.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Der er passende med plads til flight bag, flight crew bagage, spisning mv.

Medtag tjekpunkt

Jeg synes, der er passende retningslinjer for oprydning efter endt flyvning.

Kommentar
Medtag spørgsmål
2.

Indeklimaet på flight deck er tilfredsstillende.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg oplever ikke gener i cockpittet som følge af høje/lave temperaturer, ringe luftkvalitet eller dårlig belysning

Kommentar
Medtag spørgsmål
3.

Støj opleves ikke generende.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg oplever ikke generende støj ved preflight rutiner, take off, under cruise eller landing

Medtag tjekpunkt

Jeg har adgang til og benytter egnede høreværn og dæmpende headset

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for fysiske forhold?
Skriv dine bemærkninger.
Ergonomi
Medtag spørgsmål
4.

Jeg oplever ikke problemer med løft, træk og skub.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg kan håndtere gods og bagage på en hensigtsmæssig måde

Medtag tjekpunkt

Jeg kan assistere pax på en hensigtsmæssig måde - eksempelvis ved sygetransport

Medtag tjekpunkt

Hvor det er muligt benytter vi egnede hjælpemidler ex. teleskoptransportører, lifte mv.

Medtag tjekpunkt

Ved læsning og losning af mindre fly, hvor der ikke er tilgængelige hjælpemidler, hjælper vi hinanden med manuel håndtering

Kommentar
Medtag spørgsmål
5.

Jeg kan opretholde en god siddestilling under hele flyvningen.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg har styr på indstilling af pilotsædet

Medtag tjekpunkt

Når det er muligt, sørger jeg for korte stående pauser under flyvningen

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for ergonomi?
Skriv dine bemærkninger.
Gasser
Medtag spørgsmål
6.

Jeg oplever ikke problemer med udstødning ved Preflight rutiner/udvendig walk around.

I orden
Problem
Irrelevant
Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for gasser?
Skriv dine bemærkninger.
Hygiejne
Medtag spørgsmål
7.

Der er styr på hygiejneforholdene ombord

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Rengøringen er tilfredsstillende både i cockpit, kabine, galleys og på toiletter

Medtag tjekpunkt

Fælles headset rengøres regelmæssigt, og der forefindes mundstykker til personligt brug

Medtag tjekpunkt

Jeg er instrueret i, hvordan jeg skal forholde mig ved håndtering af syge pax

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for hygiejne?
Skriv dine bemærkninger.
Ulykkesfare
Medtag spørgsmål
8.

Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på forebyggelse af risiko for ulykker.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg oplever, at der er tilstrækkelig opmærksomhed på risiko for ulykker ved:

- uventede bevægelser i flyet som følge af turbulens

- at træde forkert/falde fx på grund af ujævnt eller glat underlag og ved niveauforskelle som fx. trin og ramper mv.

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for ulykkesfare?
Skriv dine bemærkninger.
Instruktion
Medtag spørgsmål
9.

Jeg er godt instrueret og oplært i brug af sikkerhedsudstyr, headset og arbejdsteknikker

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg er fortrolig med brug af emergency equipment, fire axe, flash light, fireexstinguisher, oxygen, first aid kit, life jacket

Medtag tjekpunkt

Jeg er instrueret i brug af headset

Medtag tjekpunkt

Jeg er instrueret i gode arbejdsteknikker og hensigtsmæssige arbejdsstillinger

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for instruktion?
Skriv dine bemærkninger.
Øvrige arbejdsmiljøforhold
Medtag spørgsmål
10.

Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på øvrige arbejdsmiljøforhold

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg har modtaget den nødvendige uddannelse og oplæring til at udføre mit arbejde.

Medtag tjekpunkt

Jeg oplever, at arbejdstøj og værnemidler er tilstrækkelige og i orden.

Kommentar
Har du i øvrigt gode ideer til forbedring af det fysiske arbejdsmiljø?
Skriv dine bemærkninger.

Tjekliste

Handlingsplan

Datafil

APV handlingsplan - Fysisk arbejdsmiljø
Fysiske forhold

Jeg oplever, at der er tilstrækkeligt med plads i cockpittet.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Indeklimaet på flight deck er tilfredsstillende.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Støj opleves ikke generende.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Ergonomi

Jeg oplever ikke problemer med løft, træk og skub.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Jeg kan opretholde en god siddestilling under hele flyvningen.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Gasser

Jeg oplever ikke problemer med udstødning ved Preflight rutiner/udvendig walk around.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Hygiejne

Der er styr på hygiejneforholdene ombord

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Ulykkesfare

Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på forebyggelse af risiko for ulykker.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Instruktion

Jeg er godt instrueret og oplært i brug af sikkerhedsudstyr, headset og arbejdsteknikker

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Øvrige arbejdsmiljøforhold

Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på øvrige arbejdsmiljøforhold

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Det kan være en god idé, at downloade dit skema som en datafil, som du så kan indlæse igen senere. På den måde kan du tilføje ekstra emner på APV skemaet og handlingsplanen, hvis de kommer via dine kollegers besvarelser.