Start med at vælge de spørgsmål og eksempler, du vil medtage i jeres APV skema. Du kan skrive en forklaring til dine kolleger, så spørgsmålene passer bedre med jeres egne forhold.
Du kan også tilføje dine egne eksempler, så I er sikre på at alle forhold bliver overvejet. 

I bunden af skemaet kan du gemme skemaet til PDF eller Word. Skemaet kan også gemmes som en data-fil og hentes ind igen, når du ønsker det. 

Handlingsplanen ligger i forlængelse af APV-skemaet, når du henter det, og kan rettes til i Word.  

 

Kabinepersonale i Fixed Wing Psykisk arbejdsmiljø

Liste over typiske forhold ved arbejdet og arbejdspladsen, som kan give anledning til arbejdsmiljømæssige påvirkninger, gener eller farer.

Hvad er dit navn?
Hvor arbejder du?
Ønsker du at være anonym? Ja Nej
Psykisk arbejdsmiljø generelt
Medtag spørgsmål
1.

Jeg oplever, at vi har et godt og udviklende psykisk arbejdsmiljø.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg har indflydelse på eget arbejde.

Medtag tjekpunkt

Jeg har tilstrækkelige krav i arbejdet fx opmærksomhed, afveksling, udfordringer.

Medtag tjekpunkt

Jeg føler, at jeg yder en vigtig arbejdsindsats

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for psykisk arbejdsmiljø generelt?
Skriv dine bemærkninger.
Information
Medtag spørgsmål
2.

CRM ombord er velfungerende

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Informationsniveauet mellem kabine og flightdeck er velfungerende.

Medtag tjekpunkt

Informationsniveuet internt i kabinen er velfungerende

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for information?
Skriv dine bemærkninger.
Schedulering og varslinger fra OPS
Medtag spørgsmål
3.

Jeg oplever passende schedulering af mine flyvninger.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Schedulering sikrer en fornuftig balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Medtag tjekpunkt

Ændringer i mødetider gives i tilstrækkelig tid, så mine øvrige planer kan ændres i god tid.

Medtag tjekpunkt

Jeg har tid nok til at udføre mine arbejdsopgaver tilfredsstillende

Medtag tjekpunkt

Jeg siger altid fra, hvis der er risiko for fatique

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for schedulering og varslinger fra ops?
Skriv dine bemærkninger.
Ledelse, samarbejde, kommunikation og respekt
Medtag spørgsmål
4.

Jeg oplever, at dialogen med nærmeste leder vedr. anekendelse, muligheder for udvikling, hjælp og støtte, er god.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Min nærmeste leder anerkender vel udført arbejde.

Medtag tjekpunkt

Min nærmeste leder er god til at give mulighed for udvikling/efteruddannelse.

Medtag tjekpunkt

Min nærmeste leder er god til at give hjælp og støtte.

Medtag tjekpunkt

Jeg har et godt samarbejde med min nærmeste leder.

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for ledelse, samarbejde, kommunikation og respekt?
Skriv dine bemærkninger.
Samarbejde med kolleger
Medtag spørgsmål
5.

Jeg oplever, at støtte og feedback fra kolleger godt fungerer godt.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Samarbejdet med mine kolleger er godt.

Medtag tjekpunkt

Mine kolleger er gode til at give hjælp og støtte.

Medtag tjekpunkt

Samarbejder med kolleger i andre afdelinger er velfungeredende

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for samarbejde med kolleger?
Skriv dine bemærkninger.
Følelsesmæssige krav
Medtag spørgsmål
6.

Vores sikkerhedsprocedurer sikrer, at belastende arbejdssituationer håndteres på en god måde

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Procedurerne for håndtering af unruly passengers er velfungerende

Medtag tjekpunkt

Procedurerne ved turbulens er velfungerende.

Medtag tjekpunkt

Procedurer ved pilot incapacitation er velfungerende.

Medtag tjekpunkt

Procedurer ved sikkerledslanding er velfungerende.

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for følelsesmæssige krav?
Skriv dine bemærkninger.
Rummelighed, plads til forskellighed
Medtag spørgsmål
7.

Min arbejdsplads er rummelig og giver plads til forskellighed.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg oplever, at min arbejdsplads giver plads til forskelligheder fx køn, alder, etnisk baggrund, arbejdsevne og ydeevne.

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for rummelighed, plads til forskellighed?
Skriv dine bemærkninger.
Mobning, seksuel chikane, vold og trusler
Medtag spørgsmål
8.

Jeg oplever ikke problemer med mobning, seksuel chikane eller vold og trusler

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Der er ikke problemer med mobning, seksuel chikane eller vold og trusler på landjorden eller under flyvninger.

Medtag tjekpunkt

Der er ikke problemer med mobning, seksuel chikane eller vold og trusler fra kolleger eller passagerer.

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for mobning, seksuel chikane, vold og trusler?
Skriv dine bemærkninger.
Øvrige arbejdsmiljøforhold
Medtag spørgsmål
9.

Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på øvrige arbejdsmiljøforhold

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg har modtaget den nødvendige instruktion og oplæring til at kunne udføre mit arbejde.

Kommentar
Har du i øvrigt gode ideer til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø?
Skriv dine bemærkninger.

Tjekliste

Handlingsplan

Datafil

APV handlingsplan - Psykisk arbejdsmiljø
Psykisk arbejdsmiljø generelt

Jeg oplever, at vi har et godt og udviklende psykisk arbejdsmiljø.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Information

CRM ombord er velfungerende

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Schedulering og varslinger fra OPS

Jeg oplever passende schedulering af mine flyvninger.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Ledelse, samarbejde, kommunikation og respekt

Jeg oplever, at dialogen med nærmeste leder vedr. anekendelse, muligheder for udvikling, hjælp og støtte, er god.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Samarbejde med kolleger

Jeg oplever, at støtte og feedback fra kolleger godt fungerer godt.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Følelsesmæssige krav

Vores sikkerhedsprocedurer sikrer, at belastende arbejdssituationer håndteres på en god måde

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Rummelighed, plads til forskellighed

Min arbejdsplads er rummelig og giver plads til forskellighed.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Mobning, seksuel chikane, vold og trusler

Jeg oplever ikke problemer med mobning, seksuel chikane eller vold og trusler

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Øvrige arbejdsmiljøforhold

Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på øvrige arbejdsmiljøforhold

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Det kan være en god idé, at downloade dit skema som en datafil, som du så kan indlæse igen senere. På den måde kan du tilføje ekstra emner på APV skemaet og handlingsplanen, hvis de kommer via dine kollegers besvarelser.