Start med at vælge de spørgsmål og eksempler, du vil medtage i jeres APV skema. Du kan skrive en forklaring til dine kolleger, så spørgsmålene passer bedre med jeres egne forhold.
Du kan også tilføje dine egne eksempler, så I er sikre på at alle forhold bliver overvejet. 

I bunden af skemaet kan du gemme skemaet til PDF eller Word. Skemaet kan også gemmes som en data-fil og hentes ind igen, når du ønsker det. 

Handlingsplanen ligger i forlængelse af APV-skemaet, når du henter det, og kan rettes til i Word.  

 

Kabinepersonale i Fixed Wing Fysisk arbejdsmiljø

Liste over typiske forhold ved arbejdet og arbejdspladsen, som kan give anledning til arbejdsmiljømæssige påvirkninger, gener eller farer.

Hvad er dit navn?
Hvor arbejder du?
Ønsker du at være anonym? Ja Nej
Fysiske forhold
Medtag spørgsmål
1.

Der er tilfredsstillende plads ombord til at udføre arbejdet.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Indretningen af galley Forward/Aft. i er hensigtsmæssig

Medtag tjekpunkt

Der er passende plads til crew bagage

Medtag tjekpunkt

Jeg synes, der er passende retningslinjer for oprydning efter endt flyvning.

Kommentar
Medtag spørgsmål
2.

Indeklimaet i kabinen er tilfredsstillende.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg oplever ikke gener i kabinen som følge af høje/lave temperaturer, ringe luftkvalitet eller dårlig belysning

Kommentar
Medtag spørgsmål
3.

Jeg oplever sjældent problemer med kulde/træk ved boarding

I orden
Problem
Irrelevant
Kommentar
Medtag spørgsmål
4.

Støj opleves ikke generende.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg oplever ikke generende støj ved take off, under cruise, ved landing eller ved transport til/fra fly

Medtag tjekpunkt

Jeg har adgang til og benytter egnede høreværn og/eller formstøbte ørepropper

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for fysiske forhold?
Skriv dine bemærkninger.
Ergonomi
Medtag spørgsmål
5.

Jeg oplever ikke belastende arbejdsstillinger under arbejdet

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Rækkestandende er acceptable

Kommentar
Medtag spørgsmål
6.

Jeg oplever ikke problemer med træk og skub.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg kan håndtere trolleys/drikkevogn, kaffevogn og servering for pax på en hensigtsmæssig måde

Medtag tjekpunkt

Jeg kan assistere pax på en hensigtsmæssig måde - eksempelvis ved sygetransport

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for ergonomi?
Skriv dine bemærkninger.
Hygiejne
Medtag spørgsmål
7.

Der er styr på hygiejneforholdene ombord

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Rengøringen er tilfredsstillende både i kabine, galleys og på toiletter

Medtag tjekpunkt

Jeg er instrueret i, hvordan jeg skal forholde mig ved håndtering af syge pax

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for hygiejne?
Skriv dine bemærkninger.
Ulykkesfare
Medtag spørgsmål
8.

Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på forebyggelse af ulykker.

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg oplever, at der er tilstrækkelig opmærksomhed på risiko for ulykker ved:

- uventede bevægelser i flyet som følge af turbulens

- ustabile trolleys

- uventede beastninger af kroppen i forbindels med udtræk af skuffer

- skub/træk af trolleys

- stænk/skoldning fra hot-boilers

- at træde forkert/falde fx på grund af ujævnt eller glat underlag og ved niveauforskelle som fx. trin og ramper mv.

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for ulykkesfare?
Skriv dine bemærkninger.
Instruktion
Medtag spørgsmål
9.

Jeg er godt instrueret og oplært i brug af sikkerhedsudstyr og arbejdsteknikker

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg er fortrolig med brug af emergency equipment, fire axe, flash light, fireexstinguisher, oxygen, first aid kit, life jacket

Medtag tjekpunkt

Jeg er instrueret i brug af høreværn/ørepropper

Medtag tjekpunkt

Jeg er instrueret i gode arbejdsteknikker og hensigtsmæssige arbejdsstillinger

Kommentar
Oplever du problemer eller har du forslag til ændringer inden for instruktion?
Skriv dine bemærkninger.
Øvrige arbejdsmiljøforhold
Medtag spørgsmål
10.

Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på øvrige arbejdsmiljøforhold

I orden
Problem
Irrelevant
Medtag tjekpunkt

Jeg har modtaget den nødvendige uddannelse og oplæring til at udføre mit arbejde.

Medtag tjekpunkt

Jeg oplever, at arbejdstøj og værnemidler er tilstrækkelige og i orden.

Kommentar
Har du i øvrigt gode ideer til forbedring af det fysiske arbejdsmiljø?
Skriv dine bemærkninger.

Tjekliste

Handlingsplan

Datafil

APV handlingsplan - Fysisk arbejdsmiljø
Fysiske forhold

Der er tilfredsstillende plads ombord til at udføre arbejdet.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Indeklimaet i kabinen er tilfredsstillende.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Jeg oplever sjældent problemer med kulde/træk ved boarding

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Støj opleves ikke generende.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Ergonomi

Jeg oplever ikke belastende arbejdsstillinger under arbejdet

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Jeg oplever ikke problemer med træk og skub.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Hygiejne

Der er styr på hygiejneforholdene ombord

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Ulykkesfare

Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på forebyggelse af ulykker.

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Instruktion

Jeg er godt instrueret og oplært i brug af sikkerhedsudstyr og arbejdsteknikker

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej
Øvrige arbejdsmiljøforhold

Jeg oplever, at der er tilstrækkelig fokus på øvrige arbejdsmiljøforhold

Antal besvarelser:
I orden:
Problem:
Irrelevant:
Problemområder:
Løsningsforslag:
Ansvarlig:
Dato for opfølgning:
Medtages på årlig arbejdsmiljødrøftelse
Ja
Nej

Det kan være en god idé, at downloade dit skema som en datafil, som du så kan indlæse igen senere. På den måde kan du tilføje ekstra emner på APV skemaet og handlingsplanen, hvis de kommer via dine kollegers besvarelser.