Om datafilen

Datafilen, der kan downloades fra programmet er en semikolon separeret csv-fil, som evt. kan bruges til import i andre programmer via SQL e.lign. 
Data i rækkerne er struktureret i 3 faste kolonner: Linietype, tekst og forklaring - Efterfølgende forklarende eksempler til et spørgsmål ligger fra kolonne 4 og frem.  

Kolonnen med forklaring er brugerens egne data og er derfor tom, hvis man henter et grundskema, som ikke er redigeret. Afsnitsoverskrifterne bruges til at samle spørgsmål inden for emneområder og kan undlades ved import.